Miljöpolicy SMK Eda antagen vid årsmöte 2004-04-20

 

Till detta hör särskilt:

Att miljöaspekterna angående ljudet, bränslet, tvättplatser och avlopp beaktas.

Att miljöaspekterna vägs in när det gäller arrangemangens utformning, publikens trivsel samt banans beskaffenhet.

Att stor omsorg läggs på att undvika markerosion under terrängkörning.

En öppen dialog skall föras med medarbetare, myndigheter, och olika intressenter, om verksamhetens miljöpåverkan

Alla medlemmar har som uppgift att:

Själva efterleva reglerna.

Informera besökare, publik, gäster och även klubbmedlemmar om vilka regler som gäller och varför de skall efterlevas.

Miljöombudets arbete utförs på två plan:

Anläggningen och den vardagliga verksamheten samt i samband med arrangemang som genomförs i SMK Eda:s regi.

Arbetet styrs också av SBF:s respektive SVEMO:s miljöpolicy.

I övrigt gäller "Arbetsbeskrivningen för SMK Eda:s miljöombud"

 

Ändrad 2015-03-10                  Upp